เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายชาญ ตันติธรรมถาวร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้านการบริหารจัดการ (Agenda) โดยมี นายวัชระ  อันโยธา ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 11 ผู้บริหารโรงเรียน และเจ้าหน้าที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม ร่วมติดตาม ณ วิทยาลัยเทคนิคนครพนม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ/ข่าว : โดย นายสุริยา  ศิริบุรี


[ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้]

Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบของ สำนักงานศึกษาธิการภาค 11

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. สำนักงานศึกษาธิการภาค 11 ดำเนินโครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบของ สำนักงานศึกษาธิการภาค 11 (จังหวัดสกลนคร นครพนม และมุกดาหาร) ณ สวนปาล์ม เฮลท์ตี้ รีสอร์ท ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร โดยมี ดร.ชาญวุฒิ วงศ์เพ็ง เป็นวิทยากร

โครงการศึกษาแนวทางการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาระดับภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 นายวรัท พฤกษากุลนันท์ รองศึกษาธิการภาค 6 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 11 เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการศึกษาแนวทางการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาระดับภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีนายปริญญา ธรเสนา ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม ร่วมในพิธีเปิด ณ โรงแรม R-Photo hotel จ.นครพนม

ตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้านการบริหารจัดการ (Agenda) โรงเรียนอนุบาลคำชะอี

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายชาญ ตันติธรรมถาวร  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้านการบริหารจัดการ (Agenda) โดยมี นายวัชระ  อันโยธา ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 11 ผู้บริหารโรงเรียน และเจ้าหน้าที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร ร่วมติดตาม ณ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี อำเภอคำชะอี  จังหวัดมุกดาหาร

ตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้านการบริหารจัดการ (Agenda) โรงเรียนมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายชาญ ตันติธรรมถาวร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้านการบริหารจัดการ (Agenda) โดยมี นายวัชระ  อันโยธา ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 11 ผู้บริหารโรงเรียน และเจ้าหน้าที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร ร่วมติดตาม ณ โรงเรียนมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

ตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้านการบริหารจัดการ (Agenda) โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายชาญ ตันติธรรมถาวร  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้านการบริหารจัดการ (Agenda) โดยมี นายวัชระ  อันโยธา ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 11 และเจ้าหน้าที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ร่วมติดตาม ณ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ติดตามการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคระกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2

วันที่ 10 สิงหาคม 2562 สำนักงานศึกษาธิการภาค 11 ติดตามการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2562 ณ จังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม และจังหวัดมุกดาหาร