วันจันทร์ ที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น. สำนักงานศึกษาธิการภาค 11 จัดโครงการอบรมเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ให้กับข้าราชการบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานศึกษาธิการภาค 11 โดยมีนายวรัท พฤกษากุลนันท์ รองศึกษาธิการภาค 6 ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 11 เป็นประธานทำพิธีเปิดโครงการอบรมฯ รับฟังการบรรยาย เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิทยากรจาก หลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 2/61 3/62“เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” ณ พี ซี คอนเวนชั่นฮอล โรงแรมพีซี แกรนด์พาเลซ อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


[ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้]

การซักซ้อมระเบียบการเข้าเฝ้าและการรับพระราชทานทุน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 11

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2562 นานกิตติศักดิ์ ยศพิบูลย์ นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ.รุ่น 11 โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี ได้ซักซ้อมระเบียบการเข้าเฝ้า และการรับพระราชทานทุน ในช่วงเช้า โดยจะเดินทางไปรับพระราชทานทุน จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน ในเวลา 14.30 น. ในการนี้ นางสาวจีรนันท์ จันทร์มาตร นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่น 9 โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี ทำหน้าที่พี่เลี้ยง

สำนักงานศึกษาธิการภาค 11 จัดกิจกรรม CSR (Corporate Social Responsibility) ช่วยเหลือสถานศึกษาที่ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดอุบลราชธานี

สำนักงานศึกษาธิการภาค 11 ร่วมกับลูกเสือ ยุวกาชาดจิตอาสา ได้ดำเนินการจัดโครงการลูกเสือ ยุวกาชาดจิตอาสาช่วยภัยน้ำท่วมจังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรม CSR (Corporate Social Responsibility) ช่วยเหลือสถานศึกษาที่ประสบภัยน้ำท่วม ระหว่างวันที่ 5 - 8 ตุลาคม 2562 ณ จังหวัดอุบลราชธานี

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชําติ / องค์อุปถัมภกสภากาชาดไทย

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา 18.30น. พิธีถวายเครื่องราชสักการะและเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชําติ / องค์อุปถัมภกสภากาชาดไทย โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วรัท พฤกษากุลนันท์ รองศึกษาธิการภาค 6 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 11 เป็นประธานในพิธี และ ดร.ระพีพรรณ ร้อยพิลา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ค่ายลูกเสือแก่นนคร อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

การประชุมปฏิบัติการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาด้านการศึกษาระดับพื้นที่ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา ณ โรงแรมเอส ดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร

วันที่ 2-3 ตุลาคม 2562 นายวรัท พฤกษากุลนันท์ รองศึกษาธิการภาค 6 ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการภาค 11 มอบหมายให้ นางสาววนิดา แก่นท้าว นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และนายอธิปัตย์ ภูมิทอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาด้านการศึกษาระดับพื้นที่ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา ณ โรงแรมเอส ดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๑ ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏบัติการจัดทำข้อมูลสารสนเทศการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ ศธภ.๑๑ (สกลนคร นครพนม มุกดาหาร)

เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๑ ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏบัติการจัดทำข้อมูลสารสนเทศการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ ศธภ.๑๑ (สกลนคร นครพนม มุกดาหาร) ณ โรงแรมพักพิงอิงโขง จังหวัดนครพนม

การประชุมคณะกรรมการโครงการ TFE (Teams For Education) ณ โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ โฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 19 - 20 กันยายน 2562 นายวรัท พฤกษากุลนันท์ รองศึกษาธิการภาค 6 ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการภาค 11 มอบหมายให้ นายออมสิน ขาวสะอาด ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา ประชุมคณะกรรมการโครงการ TFE (Teams For Education) ณ โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ โฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร