นายอำนาจ วิชยานุวัติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดนครพนม.....   

 วันที่ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 8.30 น. นายอำนาจ วิชยานุวัติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 11  ร่วมออกติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณพ. ศ. 2560 เขตตรวจราชการที่ 11 จังหวัดนครพนม ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 22 จังหวัดนครพนม และตรวจเยี่ยมโรงเรียนสันตยานนท์ นโยบายสะเต็มศึกษาและเศรษฐกิจพอเพียง  และโรงเรียนกุดฉิมวิทยา นโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้และทวิศึกษา 

 
 
 

ไม่มีความเห็น
 
 
 

[ข่าวในหมวดเดียวกัน]
ศธภ.11 ประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ [8]
ศธภ.11 เข้าร่วมการสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนนโยบายทางการศึกษา [9]
ศธภ.11 ผู้ตรวจราชการ ศธ. ลงพื้นที่ จ.มุกดาหาร [11]
ศธภ. 11 เข้าร่วมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพและสร้างความผูกพันในองค์กร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [17]
งานขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยสำนักงานศึกษาธิการภาค 11 [36]


 

สำนักงานศึกษาธิการภาค 11
ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ 042- 718-898 โทรสาร 042- 711-111 Webmaster : oonwanida@hotmail.com