นายอำนาจ วิชยานุวัติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดนครพนม.....   

 วันที่ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 8.30 น. นายอำนาจ วิชยานุวัติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 11  ร่วมออกติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณพ. ศ. 2560 เขตตรวจราชการที่ 11 จังหวัดนครพนม ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 22 จังหวัดนครพนม และตรวจเยี่ยมโรงเรียนสันตยานนท์ นโยบายสะเต็มศึกษาและเศรษฐกิจพอเพียง  และโรงเรียนกุดฉิมวิทยา นโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้และทวิศึกษา 

 
 
 

ไม่มีความเห็น
 
 
 

[ข่าวในหมวดเดียวกัน]
โครงการตามแผนบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต [18]
ศธภ.11 จัดโครงการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)รองรับแผนพัฒนาภาคแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [18]
โครงการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาคฯ [24]
ศธภ.๑๑ ร่วมพิธีมอบโต๊ะ และเก้าอี้พระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ [30]
ดร.สถิตย์ ศิริธรรมจักร รองศึกษาธิการภาค ๑๑ เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาคฯ [40]


 

สำนักงานศึกษาธิการภาค 11
ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ 042- 718-898 โทรสาร 042- 711-111 Webmaster : oonwanida@hotmail.com