นายอำนาจ วิชยานุวัติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดนครพนม.....   

 วันที่ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 8.30 น. นายอำนาจ วิชยานุวัติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 11  ร่วมออกติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณพ. ศ. 2560 เขตตรวจราชการที่ 11 จังหวัดนครพนม ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 22 จังหวัดนครพนม และตรวจเยี่ยมโรงเรียนสันตยานนท์ นโยบายสะเต็มศึกษาและเศรษฐกิจพอเพียง  และโรงเรียนกุดฉิมวิทยา นโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้และทวิศึกษา 

 
 
 

ไม่มีความเห็น
 
 
 

[ข่าวในหมวดเดียวกัน]
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าศึกษาธิการภาค 11 ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการแก่บุคลากร [5]
ตรวจสอบภายใน สป. เข้าตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง ฯ ศธภ.๑๑ [8]
รองศึกษาธิการภาค 11 ร่วมประชุมลงนามบันทึกข้อตกลง การรับนักเรียนเข้าศึกษาในสถานศึกษากศน. ณ สนง.ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม [17]
ศธภ.11 ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพโรงทานอาหารน้ำดื่มในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ [136]
ศธภ.11 จัดประชุมการดำเนินโครงการจัดทำและพัฒนาข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาและการประชาสัมพันธ์สำนักงานศึกษาธิการภาคสู่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด [35]


 

สำนักงานศึกษาธิการภาค 11
ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ 042- 718-898 โทรสาร 042- 711-111 Webmaster : oonwanida@hotmail.com