วันที่ 19 กันยายน 2560 ผู้ตรวจราช การกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ) และผู้แทน สำนักงานศึกษาธิการภาค 11 ตรวจราชการพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร.....   

 วันที่ 19 กันยายน 2560 ผู้ตรวจราช การกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ) และผู้แทน สำนักงานศึกษาธิการภาค 11 ตรวจราชการพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร.ภาคเช้าฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานตามนโยบาย จากกศน./สพม./สพป./สช./อาชีวะ/ ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร ..ภาคบ่ายออกตรวจเยี่ยม "โครงการจัดห้องสมุดตลาด" ของ. กศน.คำชะอี เป็นการนำห้องสมุดเข้าหาประชาชน...เยี่ยมโรงเรียนโนนสังข์ศรีดูรูปแบบการจัดการจัดการเรียน รู้ PBL/PLC ของนักเรียน ขอขอบคุณศธจ.มุกดาหาร/ผอ.กศน.มุกดาหาร/ผอ.สพม.22/ผอ.สพป.มุกดาหาร และหัวหน้าหน่วยงาน/องค์ต่างๆที่อำนวยความสะดวกในการตรวจราชการครั้งนี้

 
 
 

ไม่มีความเห็น
 
 
 

[ข่าวในหมวดเดียวกัน]
ศธภ.11 ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก [12]
โครงการตามแผนบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต [63]
ศธภ.11 จัดโครงการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)รองรับแผนพัฒนาภาคแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [68]
โครงการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาคฯ [63]
ศธภ.๑๑ ร่วมพิธีมอบโต๊ะ และเก้าอี้พระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ [71]


 

สำนักงานศึกษาธิการภาค 11
ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ 042- 718-898 โทรสาร 042- 711-111 Webmaster : oonwanida@hotmail.com