วันที่ 20 กันยายน 2560 บุคลากร สำนักงานศึกษาธิการภาค 11 เข้าร่วมการสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนนโยบายทางการศึกษา.....   

 วันที่ 20 กันยายน 2560 บุคลากร สำนักงานศึกษาธิการภาค 11 เข้าร่วมการสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนนโยบายทางการศึกษา ตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 และ ภาคใกล้เคียง(ศธภ.11) โดยนางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ศึกษาธิการภาค 13 ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการภาค 11เป็นผู้กล่าวรายงาน พลตรีณัฐพงษ์ เพราแก้ว เป็นประธานและรบรรยายพิเศษ และมีบุคลากรจาก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร นครพนม เเละมุกดาหาร เข้าร่วมการสัมมนาฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 จังหวัดอุบลราชธานี

 
 
 

ไม่มีความเห็น
 
 
 

[ข่าวในหมวดเดียวกัน]
ศธภ.๑๑ ร่วมกิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทยครบ 100 ปี [23]
ศธภ.11 ประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ [47]
ศธภ.11 เข้าร่วมการสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนนโยบายทางการศึกษา [34]
ศธภ.11 ผู้ตรวจราชการ ศธ. ลงพื้นที่ จ.มุกดาหาร [44]
ศธภ. 11 เข้าร่วมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพและสร้างความผูกพันในองค์กร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [46]


 

สำนักงานศึกษาธิการภาค 11
ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ 042- 718-898 โทรสาร 042- 711-111 Webmaster : oonwanida@hotmail.com