หนังสือคำสั่ง เอกสาร Download

เรื่อง : เสนอแต่งตั้ง อกศจ.เพื่อช่วยเหลือหรือกลั่นกรองงานเกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั้ง การโยกย้าย การดำเนินการทางวินัยฯ  
เรียน :
เนื้อหา : เสนอแต่งตั้ง อกศจ.เพื่อช่วยเหลือหรือกลั่นกรองงานเกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั้ง การโยกย้าย การดำเนินการทางวินัยฯ
กลุ่มงาน/ฝ่าย : กลุ่มนโยบายและแผน
แนบไฟล์ :
[]20161019144703.pdf]
[2012918134559.doc]
[2012919093340.PDF]
ผู้นำส่ง : วนิดา เมื่อ : 19 ต.ค. 2559 ip:1.1.157.76 เปิด : 759 ครั้ง