หนังสือคำสั่ง เอกสาร Download

เรื่อง : คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑/๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไขปัญหาการบริหารงานบุคคลของกระทรวงศึกษาธิการ  
เรียน :
เนื้อหา : คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑/๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไขปัญหาการบริหารงานบุคคลของกระทรวงศึกษาธิการ
กลุ่มงาน/ฝ่าย : กลุ่มนโยบายและแผน
แนบไฟล์ :
[]2017110193901.PDF]
ผู้นำส่ง : วนิดา เมื่อ : 10 ม.ค. 2560 ip:203.170.146.50 เปิด : 579 ครั้ง