เอกสาร หนังสือ ประชาสัมพันธ์

เรื่อง : ประกาศสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๑ เรื่อง ยกเลิกการรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๑  
เรียน :
เนื้อหา : รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้
กลุ่มงาน/ฝ่าย : กลุ่มอำนวยการ
แนบไฟล์ :
[]2019916083611.pdf]
ผู้นำส่ง : วนิดา เมื่อ : 16 ก.ย. 2562 ip:113.53.47.15 เปิด : 69 ครั้ง